גורמים

לפרופיל מפורט של הדג ניתן ללחוץ על התמונה

 • 0

  זברית חומה Ctenopoma ansorgii

 • גורמי אור ירח Trichogaster microlepis

  גורמי אור ירח Trichogaster microlepis

 • גורמי נובל

  גורמי נובל

 • גורמי גן עדן (מקרופוד) Macropodus opercularis

  גורמי גן עדן (מקרופוד) Macropodus opercularis

 • גורמי מקרקר  Trichopsis vittatus

  גורמי מקרקר Trichopsis vittatus

 • גורמי ננסי כחול Colisa lalia

  גורמי ננסי כחול Colisa lalia

 • 0

  גורמי ליקריץ Parosphromenus Deisneri

 • גורמי מתנשק  Helostoma temmincki

  גורמי מתנשק Helostoma temmincki

 • גורמי ענק Osphronemus goramy

  גורמי ענק Osphronemus goramy

 • 0

  גורמי שפתיים עבות

 • גורמי ננסי אדום Colisa lalia

  גורמי ננסי אדום Colisa lalia

 • 0

  באדיס באדיס Badis badis

 • גורמי Trichogaster trichopterus

  גורמי Trichogaster trichopterus

 • גורמי שוקולד  Sphaerichtys osphromenoides

  גורמי שוקולד Sphaerichtys osphromenoides

 • 0

  דג עלה אפריקאי (זברית) Acustristore ctenopoma

 • גורמי  Trichogaster trichopterus

  גורמי Trichogaster trichopterus

 • גורמי דבש אדום  Colisa chuna

  גורמי דבש אדום Colisa chuna

 • באדיס סקארלט Dario dario

  באדיס סקארלט Dario dario

 • Parasphaerichthys ocellatus

  Parasphaerichthys ocellatus

+