דגי-מים-מליחים

לפרופיל מפורט של הדג ניתן ללחוץ על התמונה

 • אבו נפחא ענק  Tetraodon fahaka

  אבו נפחא ענק Tetraodon mbu

 • 0

  כרומיד תפוז Etroplus maculatus

 • 0

  מורנה מים מתוקים Gymnothorax tile

 • דג עלה Monocirrhus polyacanthus

  דג עלה Monocirrhus polyacanthus

 • 0

  קומפרסה Hypseleotris compressa

 • 0

  גובי קרנף Redigobius balteatus

 • 0

  גובי נאון כחול Stiphodon atropurpureus

 • גובי דבורה Brachygobius xanthozonus

  גובי דבורה Brachygobius xanthozonus

 • גובי טווסי Tateurndina ocellicauda

  גובי טווסי Tateurndina ocellicauda

 • אבו נפחא אדום זנב Carinotetraodon irrubesco

  אבו נפחא אדום זנב Carinotetraodon irrubesco

 • אבו נפחא נילוס  Tetraodon fahaka

  אבו נפחא נילוס Tetraodon fahaka

 • דולפין מורמירוז (אף קצר) Mormyrus longirostris

  דולפין מורמירוז (אף קצר) Mormyrus longirostris

 • 0

  ארצ‘ר Toxotes jaculator


   
 • אבו נפחא 8  Tetraodon biocellatus

  אבו נפחא 8 Tetraodon biocellatus

 • דג מחט Xenentodon cancila

  דג מחט Xenentodon cancila

 • גובי אביר Stigmatogobius sadanundio

  גובי אביר Stigmatogobius sadanundio

 • סקט אדום Scatophagus rubrifrons

  סקט אדום Scatophagus rubrifrons

 • סקט סילבר Selenotoca multifasciata

  סקט סילבר Selenotoca multifasciata

 • 0

  דג סול מים מתוקים Euryglossa harmandi   
 • מונו צהוב Monodactylus argenteus

  מונו צהוב Monodactylus argenteus

 • מונו סבא Monodactylus sebae

  מונו סבא Monodactylus sebae

 • סקט ירוק Scatophagus argus

+